Ahead. Together. 2016.

Research Institutes of Sweden

Accelerating Innovation

RISE på 30 sekunder

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner.

I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten.

www.ri.se

lets-keep Created with Sketch.

— ett historiskt år

Tre av de största industriforskningsinstituten, Innventia, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Swedish ICT, gick samman i den nya RISE-koncernen. Så nu är vi ett RISE, Sveriges största industriforskningsinstitut med 2 200 medarbetare.

huvudområden

Vårt samlade erbjudande har tre huvudspår; tillämpad forskning och utveckling, industrialisering och verifiering samt kvalitetssäkring. Indelningen beskriver nyttan och tillämpningen av den mångfald av kompetens och tjänster vi erbjuder och som hela tiden korsbefruktar varandra.

affärs- och innovationsområden

RISE är en innovationspartner. Vi identifierar och utvecklar produkter, processer och system tillsammans med våra kunder och samarbetspartners. I våra fem affärs- och innovationsområden finns gränsöverskridande kompetens för framtidens utmaningar.

divisioner

RISE medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Inom RISE finns ett brett spektrum av spetskompetenser, forsknings- och innovationstjänster och gränsöverskridande affärsområden för industri, akademi och offentlig sektor organiserat i sex divisioner.

Internationell studie ger ny kunskap för en hållbar framtid

För att få viktig kunskap om industrins utveckling och globala trender arbetar RISE kontinuerligt med omvärldsbevakning. Ett exempel på detta är Global Outlooks, en framtidsinriktad rapportserie inom området bioekonomi.

Läs mer
Inga grodor på vägen

Bygget av AstaZero, en testanläggning för aktiv säkerhet, innebar stora ingrepp i naturen. Men mycket har gjorts för att behålla – och till och med utveckla – förutsättningarna för djurlivet på området.

Läs mer
Ett samhälle utan glasberg

Sverige är världskänt för sitt glas. I århundraden har glas tillverkats i småländska Glasriket, vilket också innebär att glas i hundratals år har gallrats ut, gått sönder och slängts vid glasbruken.

Läs mer
Laddade elvägar

Elvägar, eller laddvägar, kan överföra elektrisk energi till fordon som kör på vägen. Det kan bli ett viktigt steg mot fossilfria transporter.

Läs mer
Biobaserat flygbränsle från skogen

För vårt klimats skull måste framtida flygbränslen baseras på förnybara råvaror.

Läs mer
Städer ska bli klimatsmartare

I takt med att städerna växer så ersätts naturliga markytor med olika hårda och mindre vattengenomsläppliga material och produkter.

Läs mer
Cyklister är mjuka – nya cykelbanor också

Fler och fler väljer att cykla. Något som är bra för både hälsa och miljö. Men det är inte bara antalet cyklister som ökar utan också antalet cykelolyckor.

Läs mer
Märken får ny kostym

Från och med 2017 har alla certifierings- och konsumentmärken fått ett nytt utseende.

Läs mer
App sparar papper, tid och pengar

Varje år gör ett 40-tal medarbetare på division Transport och säkerhet uppemot 30 000 justeringar av vågar och bränslepumpar – ett arbete som hittills genererat stora mängder papper i form av uppdragsunderlag och mätdatadokument...

Läs mer
Hållbara event

RISE är först i Sverige med att certifiera ledningssystem för hållbara evenemang enligt standarden ISO 20121 – som togs i bruk lagom till OS i London 2012.

Läs mer
Två lådor ger ny superkartong

I två containrar ryms en hel fabrik. En fabrik som av vanlig träfiber kan framställa ett material lika starkt som stål – och hållbara förpackningar som är lättare än nånsin.

Läs mer
Smartare korv från havet

Tillsammans med företaget Musselfeed har experter inom RISE utvecklat en prototyp till en ny typ av delikatessprodukt från havet – musselkorven.

Läs mer
Ny teknik mot resistenta bakterier

Antibiotikaresistens, att bakterier blir motståndskraftiga mot antibiotika, är ett globalt hot mot mänskligheten eftersom det äventyrar sjukvårdens förmåga att behandla infektionssjukdomar.

Läs mer
Smartare avfallshantering i Borås

Stadsdelen Norrby i Borås brottas med en rad utmaningar inom ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar samhällsutveckling.

Läs mer
Första förbandet som säger till

På Absorbest hade man en idé – skulle det vara möjligt att bygga in intelligens i själva förbandet?

Läs mer
Närmare vård – på distans

Nästan en halv miljon människor i Sverige har den kroniska lungsjukdomen KOL. Sjukdomen innebär regelbundna besök på sjukhus för kontroller, provtagning och behandling. Men kanske inte så länge till.

Läs mer
Digitaliserad kyrka får längre liv

Gökhems kyrka i Västra Götaland är troligen en av Sveriges äldsta kyrkor, uppförd runt år 1 100. Nu kommer den digitaliseras.

Läs mer
Patientutvärdering för bättre cancervård

För att små- och medelstora företag ska kunna utveckla effektiv cancerterapi behöver lovande läkemedelskandidater testas. I ett kundprojekt som startade under 2016 screenas läkemedelskandidater för toxiska effekter på bland annat celler.

Läs mer
Framtidens fisk växer på träd

Odlad fisk krävs för att vi ska kunna försörja världen med proteiner och undvika överfiskning av världshaven.

Läs mer